Tumblelog by Soup.io
  • SumYungGuy
  • keyrings
  • iffy
  • Ubivec75
  • P4tych
  • kaciaw
  • havingdreams
  • Hypothermia
  • unique-entity
  • barszczowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykały się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków.

0575 1ded 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
3877 540d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
9405 b803 390
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
Nie planuję dlatego, że… mnie to nudzi. Ja nie lubię życia pod kartkę w kalendarzu. Wolę jak to zdarzyło mi się w listopadzie, planować wyjazd do Łodzi, kliknąć „kup bilet” i usłyszeć od mojego głosu rozsądku (czyt. mojego mężczyzny), że przecież „masz wtedy egzamin!”. (...) Lubię w sobie to roztrzepanie i jakoś tak smutno byłoby mi bez niego. Spontaniczność to jest to, co sprawia, że chce się żyć. Bo według mnie, nie ma niczego lepszego niż budzić się o poranku i nie być pewnym niczego.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viapersona-non-grata persona-non-grata
2648 4e67 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
1225 e657 390
Reposted fromavooid avooid viapersona-non-grata persona-non-grata
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
7824 5c41 390
Reposted fromkarahippie karahippie
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viapersona-non-grata persona-non-grata
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viaszydera szydera
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viaszydera szydera
2228 4899 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
2226 06ba 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8855 8b52 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3637 1e60 390
Reposted fromhormeza hormeza viairmelin irmelin
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl